Wieħed li jieħu ħsieb il-ġisem ta’ min imut biex iħejjih għad-difna. Oriġ. Tal. Beccamorto. Skont il-folkor Taljan, il-beccamorto kien dak li ikun inkarigat mid-dfin.  Biex ikun ċert li l-mejjet kien mejjet tabilħaqq, il-bekkamort kellu l-kompitu li jigdem s-saba’ tas- sieq tal-mejjet.  Tal. beccamorto (beccare : tigdem + morto: mejjet).