Brikkunata, logħob minn taħt bħal meta wieħed jipprova jqarraq b’ieħor. Għemil magħmul b’makakkerija li bih ibati ħaddieħor. Għajxien bil-qerq, jew inkella billi wieħed jittallab mingħand dak jew mingħand l-ieħor. Tal. birbantata jew v. birbantare; aġġ. birbante – M. bniedem diżonest.