Dan l-isem kien riferenza għall-ħabsijiet tal-ilsiera.  F’Malta kien hawn tliet ħabsijiet minn dawn: dak tal-Birgu, dak tal-Isla u dak tal-Belt Valletta.  Dawn kienu ġen. iżommu l-ilsiera Torok, Misilmin u Lhud li kienu jinqabdu waqt xi battalja navali jew meta x-xwieni tal-piraterija, bosta drabi mqabbdin mill-Ordni kienu jattakkaw bastimenti jew bliet kostali apposta biex jieħdu n-nies bħala lsiera. Dawn kienu jew jinbiegħu jew inkella jinżammu fil-ħabs imsejjaħ il-bagno. Kien jissejjaħ hekk minħabba li dawn il-ħabsijiet kellhom l-ilma fejn jinħaslu l-ilsiera, tant meħtieġ mhux biss għax-xorb u l-ħasil tal-ġisem, iżda wkoll biex iservi għar-rit liturġiku Musulman li jsir kemm-il darba matul il-jum.  Il-ħabs tal-Birgu kien imħaffer fuq għolja ’l barra minn Sant’Anġlu; dak tal-Belt Valletta kien fejn illum hemm il-Barrakka t’Isfel.  Dawn it-tnejn inqerdu fi żmien it-tieni Gwerra Dinjija bl-attakki mill-ajru. Kien hemm ukoll ħabs ieħor l-Isla, x’aktarx fejn it-torri ta’ San Mikiel.  Norm. fi żmien l-Ordni kien ikun hawn f’Malta bejn 1,500 sa 2,000 ilsir fi kwalunkwe żmien tas-sena.  Minn dawn, xi wħud kienu  jinżammu mill-Ordni, waqt li oħrajn kienu jinbiegħu lin-nies għonja.   Ara wkoll: The Underground Slaves Prisons at Vittoriosa’,ta’ Lorenzo Żahra, fi Treasures of Malta, Easter, 2008, Vol XIV, no 2; Slavery in Malta 1300 – 1800, Godfrey Wettinger.