Bniedem li jġib ruħu ta’ wieħed fidil u sempliċi; bniedem inġenwu u li ma għandux ħażen. Espr. ‘għamilha tal-babbu’ – jiġ. beda jilgħabha tas-sempliċi biex ma jeħilx bil-ħtija. Espr. ‘Toqgħodlux għal kollox, qisek babbu.’ Sqal. babbeo; Tal. balbettio – M. tpaċpiċ fil-vojt.