Il-ħobż ikun ażżmu jekk l-għaġina ma jkollhiex il-ħmira. Dan it-tip ta’ ħobż kien jittiekel mil-Lhud biex jiċċelebraw l-Għid tagħhom, appuntu magħruf bħala l-Għid Tal-Lhud, li tfakkar il-ħelsien ta’ da nil-poplumill-Eġittu. Fig.  aġġettiv li jingħad għal persuna  diffiċili biex tikkomunika magħha, għax hi diffiċli u ma tinħalx kif ġieb u laħaq fil-manjieri tagħha man-nies.  Bniedem żorr.