Espr. li tintuża bħala twissija biex wieħed iżomm ’il bogħod mill-periklu. Eż. ‘Dak il-bniedem alalarga minnu!’ – jiġ. Qis li żżomm ’il bogħod minn dak il-bniedem għax jista’ jġibek fil-għali. Tal. stare alla larga – M. żamm ’il bogħod minn xi ħadd jew minn xi mkien.