Terminu legali (term. leg.). Għemil li meta sar, jew aħjar, iċ-ċirkustanza kif sar, iżżid il-ħtija fuq l-imputat. Ċirkustanza li taggrava r-reat kommess. Eż. serqa li ssir bl-użu ta’ arma li biha l-kriminal jhedded jew iqiegħed fil-periklu l-ħajja tal-vittma. Etim. Tal. aggravare. Ħajr: L-Imħallef Emeritu Philip Sciberras.