Kunvent tas-sorijiet. Dar fejn jinżammu t-tfal iltiema, jew dawk li ġejjin minn familji foqra. Interessanti li wieħed josserva li l-isem tar-rovini msejħa ‘Abatija tad-Dejr’ir-Rabat, Malta, hu wieħed li jirripeti lilu nnifsu. Dan għaliex ‘dejr’ tfisser l-istess bħal kelma, ‘abatija’, l-ewwel waħda ġejja mir-Rumanz u tat-tieni ġejja mis-semitiku. Sqal. Abazzia.