Il-Miklem.com

Vokabularju Tematiku, Enċiklopedija tal-Kliem, Tagħrif Kulturali.

Qawl tal-jum

Oqtol il-brimba biex teqred il-għanqbuta!

Dizzjunarju Tematiku

Għajnuna ta’ kif tista’ tuża dan il-miklem:  Fuq ix-xellug ta’ din il-paġna issibu żewġ funzjonijiet importanti: Id-dizzjunarju Tematiku li huwa l-iskop ewlieni tas-sit u l-possibilta’ li tfittex il-kliem fih kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Fuq il-lemin issibu lista twila ta’ temi li meta tagħfas fuqhom titla lista jew ta’ kliem relatat jew ta’ espressjonijiet Maltin li jikkontenu l-kelma li tkun għafast.  Fuq ix-xellug issibu wkoll kategorija jisimha Malti Safi bi Xbihat – f’din il-kategorija ssibu diversi xbihat maħluqin minn dan is-sit li fuqhom hemm spjegat b’mod viżwali u tematiku kliem u espressjonijiet Maltin.

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Il-Ħmistax-il Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Il-Ħmistax-il Silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Xi...

KLIEM LI M’GĦANDNIEX NITILFU – V

KLIEM LI M’GĦANDNIEX NITILFU – V

Il-Malti jgħidlek: “Iż-żmien itul u l-qarn idur.”  M’hemmx dubju li llum din trid toqgħod tfissirha wkoll, għax in-nies ma jifhmuhiex.  Fuq li ż-żmien itul m’hemmx dubju: iż-żmien jgħaddi u jmur.  Imma l-qarn x’qarn hu?  Li kieku l-għarfien tagħna tad-dinja Għarbija...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – L-Erbatax-il Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – L-Erbatax-il Silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Xi...

KLIEM LI M’GĦANDNIEX NITILFU – IV

KLIEM LI M’GĦANDNIEX NITILFU – IV

Aħna li twelidna u trabbejna ma’ nies li kienu jitkellmu Malti tajjeb u sabiħ, Malti qadim mimli espressjonijiet u idjomi lokali, konna nisimgħu ukoll lix-xjuħ tagħna jgħidu xi kliem li ma kienx jingħad spiss u donnu li ma kienx magħruf min-nies “tal-ibliet”.  Billi...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-Tlettax-il Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-Tlettax-il Silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Xi...

KLIEM LI M’GĦANDNIEX NITILFU (III)

KLIEM LI M’GĦANDNIEX NITILFU (III)

Ftit ilu, f’paġna tal-Facebook imsejħa “Kelmet il-Malti”, kien hemm wieħed li staqsa din il-mistoqsija:  Jista’ xi ħadd jagħtini lista tal-ismijiet bil-Malti tal-aktar mard komuni li jolqot l-uċuħ tar-raba’ f’Malta?  Kif spiss jiġri, l-ewwel ma jwieġbu jkunu dawk li...

KURUNI TA’ DEVOZZJONI

KURUNI TA’ DEVOZZJONI

Din l-informazzjoni hija għażla ta’ interventi (phone in) minn semmiegħa tar-radju RTK waqt il-programmi tal-awtur preżenti; oħrajn miġbura minn kuntatti personali. Dan l-artiklu ta’ Guido Lanfranco kien deher l-ewwel darba fl-Imnara Nru. 40 tal-2016 Kuruni msensla...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-Tnax-il Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-Tnax-il Silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Xi...

Il-Bandu tal-Karnival (1722 – 1725)

Il-Bandu tal-Karnival (1722 – 1725)

Dan l-artiklu deher l-ewwel darba fl-Imnara Nru. 42 (2019) u jinstab ukoll fis-sit elettroniku “Kliem u Storja”. Hawnhekk qiegħed jerġa jidher b’xi tibdil żgħir – ritratti, kummenti, u noti.  It-tibdil li sar hu ta’ Ġużi Gatt, u qed jidher bl-aħmar. Kitba ta' Martin...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Il-Ħdax-il Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Il-Ħdax-il Silta

TKOMPLI  IL-ĦAMES  TAQSIMA TAL-KTIEB Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta...

KLIEM LI M’GĦANDNIEX NITILFU (II)

KLIEM LI M’GĦANDNIEX NITILFU (II)

Il-Maltin tal-lum, ta’ lanqas dawk li għandhom rashom fuq għonqhom, għajnejhom f’wiċċhom, u widnejhom f’posthom, jistgħu jaraw li l-ilsien Malti qed jitlef il-kliem ma’ kull jum li jgħaddi.   Hawn min jieħu pjeċir b’dan, anzi jħoss li iktar ma l-Maltin ineħħu l-Malti...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – L-Għaxar Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – L-Għaxar Silta

IL-ĦAMES  TAQSIMA TAL-KTIEB Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien...

IN-NAGĦĠA U L-MOGĦŻA: MINN FOMM IR-RAĦĦALA

IN-NAGĦĠA U L-MOGĦŻA: MINN FOMM IR-RAĦĦALA

F’dan l-artiklu qasir xtaqt niġbor d-deskrizzjonijiet kollha dwar in-nagħaġ u l-mogħoż. Din l-informazzjoni ġiet misluta minn dawn is-sorsi, f’sekwenza kronoloġika: Annibale Preca (1904), Temi Zammit (1928), Cassar Pullicino (1967), id-dizzjunarju ta’ Aquilina (1987,...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Id-Disa’ Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Id-Disa’ Silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Xi...

Id-Dinja tal-Fantasija Maltija (II)

Id-Dinja tal-Fantasija Maltija (II)

Fit-taqsima ta’ qabel din, għall-ewwel darba wara mijiet ta’ snin, konna ftaħna l-bieb u dħalna fid-Dinja tal-Fantasija li kellhom missirijietna u l-Maltin ta’ qabilna.  Dħalna f’dinja li aħna konna abbandunajniha għal kollox u tfajnieha wara spallejna.  Fissirna...

Id-Dinja tal-Fantasija Maltija (I)

Id-Dinja tal-Fantasija Maltija (I)

Wasalna fit-tmintax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha konna qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-Tmien Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-Tmien Silta

TIBDA R-RABA’  TAQSIMA TAL-KTIEB Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt...

Kliem miżjud s'issa

B'kollox: 18,751 Illum:16 L-Aħħar Kelma: Malvizz Data: 19/05/2022

Temi