Il-Miklem

Vokabularju Tematiku b'enfażi fuq il-Malti Safi

Qawl tal-jum

Agħti jekk tiflaħ qabel ma jagħtuk

Dizzjunarju Tematiku

Għamel Differenza

Għajnuna ta’ kif tista tuża dan il-miklem:  Fuq ix-xellug ta’ din il-paġna issibu żewġ funzjonijiet importanti: Id-dizzjunarju Tematiku li huwa l-iskop ewlieni tas-sit u l-possibilta’ li tfittex il-kliem fih. Fuq il-lemin issibu lista twila ta’ termini li meta tagħfas fuqhom titla lista jew ta’ sinonimi jew ta’ espressjonijiet Maltin li jikkontenu l-kelma li tkun għafast.  Fuq ix-xellug issibu ukoll kategorija jisimha Malti Safi bi Xbihat – f’din il-kategorija ssibu diversi xbihat maħluqin minn dan is-sit li fuqhom hemm spjegat b’mod viżwali w tematiku kliem u espressjonijiet Maltin.

Għajn Ħadid

Għajn Ħadid

Għajn Ħadid hu rdum li jinsab ‘il ġewwa mill-Palazz-Kastell ta’ Selmun fuq ix-xellug tal-fortizza Campbell.

Fdalijiet

Fdalijiet

Kull ma fadal, hu borġ ħaġar: Btur[1] tax-xulliel, imramma u mazkan, li xi darba, kienu ħitan.

Ix-Xafra Tad-Destin

Ix-Xafra Tad-Destin

Grazzi għal ħija l-kbir ġie f’idejja dan ir-rumanz interessanti li qrajt f’kemm trodd salib. L-istorja hi dwar l-Assedju l-Kbir iżda irrakontata minn puntudivista oriġinali – dik ta’ l-abitanti ta’ l-Imdina u l-madwar. Ir-rumanz idaħlek mill-ewwel fl-atmosfera ta’ dawk iż-żminijet, partikularment dik tal-biża’ mis-sibi tal-furbani u l-ħajja mwergħa ta’ missirijietna fuq kollox dawk li kienu jgħixu […]

Disgħa, Għaxra, Ħdax

Disgħa, Għaxra, Ħdax

L-Imgħallem Ġorġi…. Stenn, stenn, kos; qabel xejn hemm bżonn niftiehmu. Jiena sa nsemmih Ġorġi; iżda la naf kienx jismu Ġorġi, u la Wenzu u la Doru. Minn ftit ‘il hawn, semmejt bosta nies b’isimhom; imma dawn l-ismijiet ħlaqthom jiena: L-imħallef Armanin, u Toni ta’ Warda, u Ġamri ta’ Wied Qannotta, aktarx qatt ma kienu fid-dinja; […]

Kull deni ħudu b’ġid

Kull deni ħudu b’ġid

Kull sena fil-Milied, ix-xogħol fejn naħdem jorganizzaw festa għat-tfal tal-ħaddiema. S’issa binti dejjem ħadet gost meta ħadtha iżda din is-sena l-affarijiet kien donnhom ser jieħdu xejra different. Ibda biex tal-Maġija ma tfaċċax.

It-Tieġ

It-Tieġ

Balleċ sewwa bsart. Ma naf lil ħadd. Ġa mort sal-bar darbtejn u minkejja li hawn mat-tliet mitt ruħ xorta ma għaraft lil ħadd. X’qerda.

Mill-Qotna sal-Maktur

Mill-Qotna sal-Maktur

Snil ilu, kont ktibt xi ħaġa fuq il-kliem Malti, kliem ta’ xi snajja’ li ma jifhmux ħlief min għandu x’jaqsam ma’ dik is-sengħa li tkun. Għax hawn xi wħud li jgħidu li l-Malti hu fqir wisq mill-kliem. Foqra huma, għax bil-Malti ma jafux. U jiftaħru li ma jafux! Ħallina minn dawn iżda; u sa nibda […]

Ix-xiħa

Ix-xiħa

Saħħa ja xiħa, ġejt ftit sa ħdejk. Tidher għajjiena, għatxana, hawn ħa, ħu ftit ilma, ejja nisqik.

L-ewwel l-unur

L-ewwel l-unur

Sidor ma kien xejn f’sikktu. Tliet sigħat ilu kien qed jongħos qisu tarbija taħt il-friex qabel ma qam f’salt, maħsud u bl-għaraq iroxx minn ġbinu. Filli kien qed joħlom ħolma ħelwa u filli donnu bħal fl-leħħa ta’ berqa ftakar, li llum jum il-festa tar-raħal t’Isfel. Ftakar ukoll x’kien ġara bħal-lum sena u tkexkex.

Nagħsa Mitlufa

Nagħsa Mitlufa

Xemx tisreġ, taqli l-ankri. M’hawnx nifs riħ. Arja niexfa li donnha trid tifgani u għomma kbira li tixroblok saħħtek. Inħaffef matul il-wilġa fuq ir-riħ tal-Pwales u ma ndumx ma nintefa’ taħt ħarruba għall-kenn.

Tewmin

Tewmin

Min jaf kieku kelli nilmħek illum nagħrfekx? Għadda ħafna żmien mindu nfridna. X’semmiek Alla?

Kliem miżjud S’issa

B'kollox: 4970
Illum: 26
L-Aħħar Kelma: Dud
Data: 02/12/2016

Termini u Sinonimi