Il-Miklem.com

Vokabularju Tematiku, Enċiklopedija tal-Kliem, Tagħrif Kulturali.

Qawl tal-jum

Il-flus fis-senduq għall-ħalliel; u l-flus imħaddma jagħtu l-għeliel.

Dizzjunarju Tematiku

Għajnuna ta’ kif tista’ tuża dan il-miklem:  Fuq ix-xellug ta’ din il-paġna issibu żewġ funzjonijiet importanti: Id-dizzjunarju Tematiku li huwa l-iskop ewlieni tas-sit u l-possibilta’ li tfittex il-kliem fih kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Fuq il-lemin issibu lista twila ta’ temi li meta tagħfas fuqhom titla lista jew ta’ kliem relatat jew ta’ espressjonijiet Maltin li jikkontenu l-kelma li tkun għafast.  Fuq ix-xellug issibu wkoll kategorija jisimha Malti Safi bi Xbihat – f’din il-kategorija ssibu diversi xbihat maħluqin minn dan is-sit li fuqhom hemm spjegat b’mod viżwali u tematiku kliem u espressjonijiet Maltin.

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Is-Seba’ Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Is-Seba’ Silta

TKOMPLI T-TIELET TAQSIMA Kitba ta' Ġużi Gatt Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Is-Sitt Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Is-Sitt Silta

Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad għandna bżonnu.  Xi...

IL-QARĊILLA, IN-NUTAR, U L-ĦUTTAB

IL-QARĊILLA, IN-NUTAR, U L-ĦUTTAB

Xi tfisser il-kelma Qarċilla?  Riedu jkunu l-festi karnivaleski tas-sena 2014 li reġgħu rxuxtaw din tal-Qarċilla.  Hemm aktar minn interpretazzjoni waħda x’niddiskutu fuq dan is-suġġett.  Kitba ta' George Cilia Il-Folklorista ewlieni Ġużé Cassar Pullicina jikteb hekk:...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Il-Ħames Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Il-Ħames Silta

Kitba ta' Ġużi Gatt Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef meta fil-fatt kien għad...

IS-SIBILLA jew is-Sittażbrilja

IS-SIBILLA jew is-Sittażbrilja

Wasalna fis-sittax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Ir-Raba’ Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – Ir-Raba’ Silta

Ir-raba’ parti tal-EWWEL TAQSIMA u l-bidu tat-TIENI TAQSIMA tal-ktieb. Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna...

IL-FESTA MALTIJA

IL-FESTA MALTIJA

Mera tal-karattru Malti u wirt ekklesjastiku. Kitba ta' Joseph C. Camilleri. Il-festi tal-bliet u l-irħula, sew titulari u sew sekondarji, għandhom l-istess forma, li ġiet immudellata matul iż-żmien. Il-pedament tagħha kien il-wirt Nisrani li l-Maltin wirtu mingħand...

Is-Serp ta’ Seba’ Rjus

Is-Serp ta’ Seba’ Rjus

Wasalna fil-ħmistax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, filwaqt li noħolqu stampa tagħhom ħalli nagħrfu karattru minn ieħor.  Nittamaw ħafna li...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-tielet Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-tielet Silta

It-tielet parti tal-EWWEL TAQSIMA tal-ktieb. Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef...

L-Imlejka

L-Imlejka

Wasalna fl-erbatax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil...

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-tieni Silta

KTIEB IL-QÂBLA 1883 – It-tieni Silta

It-tieni parti tal-EWWEL TAQSIMA tal-ktieb. Ftit ftit, qed inġibu x’kiteb il-Professur Salvatore Luigi Pisani fil-ktieb tiegħu: Ktieb il-Qâbla.  Il-ktieb kien ħareġ fl-1883, u fih xi kliem li aħna l-Maltin tal-lum, billi aħna klieb tagħna nfusna, ħallejnih jintilef...

Ix-Xifajk

Ix-Xifajk

Wasalna fit-tlettax-il silta ta’ din is-sensiela li fiha qed naqbdu, wieħed wieħed,  mal-karattri tal-fantasija li jeżistu mistoħbija fl-ilsien Malti u niġbru kulma nafu fuqhom, ħalli ma jintnesewx u jintremew minn moħħna, imma nibqgħu niftakruhom ħalli ngħadduhom lil...

KTIEB IL-QÂBLA – 1883

KTIEB IL-QÂBLA – 1883

Fl-1883, il-pubblikatur P. Debono stampa ktieb ta’ 105 (mija u ħames) paġni li jġib l-isem Ktieb il-Qâbla.  L-awtur kien Salvatore Luigi Pisani, kirurgu u professur tal-Ġinekoloġija.  S.L. Pisani ħareġ ukoll il-ktieb Twissijiet fuq il-Mard tal-Korla (1885), Fuq...

Kliem miżjud s'issa

B'kollox: 18,546 Illum:16 L-Aħħar Kelma: Madum Data: 25/08/2021

Temi